top of page

MINA TJÄNSTER

HANDLEDNING

De flesta arbeten där man jobbar med människor är krävande och ställer höga krav på medarbetarna. Handledning kan vara ett sätt att få stöd i gemensam reflektion och problemlösning. Det kan stärka en arbetsgrupps sammanhållning och även fortbilda och stötta medarbetarna. Jag har flerårig erfarenhet av att handleda personalgrupper och erbjuder handledning främst inom områdena barns utveckling, föräldraskap, anknytning, förskola och barnhälsovård.  

UTBILDNING

Med jämna mellanrum uppstår behov av fortbildning på arbetsplatser. Jag erbjuder skräddarsydda utbildningsinsatser efter just era behov. Det kan vara en specifik föreläsning, ett par utbildningsdagar eller en längre insats över tid. Som psykolog har jag bred psykologisk kunskap och mitt huvudområde är barns utveckling och fungerande, föräldraskap/familjeliv samt att arbeta med föräldrar och små barn. 

FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIUM

Jag erbjuder föreläsningar och seminarium riktade till föräldrar eller professionella. Föreläser för både större och mindre grupper inom områdena: 

  • Föräldrablivande och föräldraskap

  • Små barns utveckling

  • Psykiskt mående hos föräldrar under småbarnsperioden

  • Konflikthantering i småbarnsfamiljen

  • Parförhållanden och kärleksliv under småbarnsåren

  • Arbete med små barn och deras föräldrar

  • Hälsofrämjande arbete riktat till barn och föräldrar

SKRIVUPPDRAG

Jag gör skrivuppdrag i olika former, till exempel artikel, krönika, eller facktext. Arbetar även med faktagranskning av text. 

bottom of page