top of page
tova1web.jpg

Välkommen att kontakta mig! Psykologinsatser med fokus på små barns utveckling och relationsskapande mellan vuxna och barn. Utbildningsinsatser, konsultation och handledning erbjuds, skräddarsydda efter behov och verksamhet. Mina ledord är nyfikenhet, lyhördhet, erfarenhet, vetenskaplighet och samarbete! 

ABOUT

OM MIG

BAKGRUND

Jag är legitimerad psykolog med examen från Lunds Universitet. Under hela mitt yrkesliv har jag fokuserat på barn och deras föräldrar på olika sätt. Jag har gedigen och bred kunskap inom området och erbjuder tjänster riktade mot familjecentraler, barnhälsovård, förskolor, socialtjänst, BUP och alla andra verksamheter som har att göra med barn och/eller deras föräldrar. Jag erbjuder handledning, föreläsningar och skräddarsydda utbildningsinsatser samt vissa föräldraskapsstödsinsatser och utvecklingsbedömningar. 

ERFARENHET

Innan jag blev psykolog arbetade jag med utredning av föräldraförmåga med socialtjänst som uppdragsgivare. Som psykolog har jag sedan till största delen arbetat inom barnhälsovården med fokus på föräldraskapsstöd, personalhandledning, psykologisk behandling, utvecklingsbedömningar och parterapi. Min terapeutiska hemvist är i huvudsak kognitiv beteendeterapi och jag är väl insatt i neuropsykiatrisk problematik hos både små barn och vuxna. 

I dagsläget arbetar jag som privatpraktiserande psykolog med fokus på handledning och utbildning, samt som skribent, Jag undervisar även på psykologprogrammet i en kurs om föräldrablivande och spädbarnspsykologi och har skrivit boken "Hela havet stormar: Småbarnsfamiljens livboj vid trots, konflikter och syskonbråk" (Natur & Kultur) tillsammans med psykolog Ida Flink. 

SPECIALITETER
  • Barns utveckling och fungerande

  • Familjeliv och föräldraskap

  • Samspel mellan vuxna och barn

  • Att arbeta med små barn och deras föräldrar

  • Utvecklingsbedömning av förskolebarn

  • Parrelationer

  • Handledning

MITT ARBETSSÄTT

Min ambition som psykolog är att arbeta verklighetsnära och med fötterna djupt förankrade i den kontext där jag verkar. Jag arbetar med högsta respekt för den problemformulering som ges av uppdragsgivande part och alltid i samspel och dialog med de jag arbetar tillsammans med. Mina ledord är nyfikenhet, lyhördhet, erfarenhet, vetenskaplighet och samarbete. I nära dialog utformar vi tillsammans den insats ni har behov av, såväl i verksamheter som i enskild familj.

Jag är i huvudsak verksam i Skåne men kan även ta vissa uppdrag med längre restid och arbeta via videolänk.  

UTBILDNING

Psykologutbildning, Lunds Universitet

Certifierad i Circle of Security Parenting

Utbildad i Interpersonell Terapi A 

CONTACT

KONTAKTA MIG

E-MAIL

Thanks for submitting!

bottom of page